ПОБЕДИТЕЛИ

 “Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.” (Откровение 21:7)

Ако престанем да гледаме на собственото си “аз” и влезем в правилни отношения с Бога, тогава ще изявим търпение и доброта, които ще ни превърнат в благословение за хората, общували с нас. Нуждаем се от правилно отношение спрямо Бога, защото за нас няма сигурност, освен ако не дойдем под широкия щит на Всемогъщия. Само там Бог може да подейства чрез нас да желаем и вършим това, което Му е благоугодно, като изработваме спасението си със страх и трепет.