МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОБЕДИТЕЛИ КАТО ХРИСТОС

“Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33).

Сатана е предприел много по-силни атаки срещу Христос, отколкото някога ще предприеме срещу нас. Залогът е бил много по-голям – дали той, или Христос ще бъде победител. Ако Христос устои на неговите най-силни изкушения и Сатана не успее да Го въведе в грях, тогава врагът знае, че губи силата си и в края го очаква вечно унищожение. Затова е действал с мощна сила, за да подбуди Христос да извърши нещо погрешно и по този начин да има предимство пред Него. Вие никога няма да бъдете изкушавани по толкова решителен и жесток начин, както нашия Спасител. Сатана е бил на пътя Му всеки миг.