ПОБЕДИТЕЛИ

 

Христос се радваше, че може да направи за последователите Си много повече, отколкото те биха могли и да помислят. Говореше с увереност, защото знаеше, че още преди създаването на света бе издаден всемогъщ указ. Знаеше, че истината, въоръжена с всемогъществото на Светия Дух, ще победи в борбата със злото и че окървавеното знаме ще се развее победоносно над Неговите последователи. Знаеше, че животът на уповаващите се на Него ученици ще бъде като Неговия – поредица от непрестанни победи, които не изглеждат такива тук, но ще бъдат признати във великото бъдеще.