ПОБЕЖДАВАЩА ВЯРА

“Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.” 1 Йн. 5:4

Трябва да станем участници в Божието естество. Всички ще бъдем изкушавани по най-различен начин, но когато дойдат изкушенията, е нужно да си припомним, че Бог е дал всичко необходимо, за да бъдем победители. Онзи, който истински вярва в Христа, е станал участник на божественото естество и разполага със сила, която може да използува срещу всяко изкушение. Такъв човек няма да падне под силата на изкушението, нито ще бъде оставен да бъде победен.