ПОБЕЖДАВАЩИ ХРИСТИЯНИ

Живот без грях означава живот на победа. Следователно въпросът можем ли да живеем без да грешим, означава още: можем ли да живеем победоносно. Като че ли за всички нас победоносният живот е приказен мираж, който изчезва веднага, щом се опитаме да го стигнем. Ако наистина тази цел е утопична, ние оставаме без надежда за спасение, понеже спасението е пълна промяна чрез Христос, и то сега. /1Йоан. 5:11,12; 2Коринт. 5:17 и др./ Тази победоносна промяна представлява нещо повече от контрол над конкретен грях, вреден навик, лоша наклонност, нечисто чувство или мисъл. Тя прераства в пълно нежелание и неудоволствие да се греши поради водещия стремеж за стопроцентово единение с Бога.

Божието Слово твърди, че победата е осъществима в живота на всеки вярващ, тъй като е постигната от Исус в човешко естество. Сатана твърдеше, че падналият в грях човек не е в състояние да изпълнява Божия закон. Христос опроверга това твърдение, като дойде на земята, прие нашата природа, живя в съвършенство и доказа, че всеки човек в пълноценна връзка с Бога може да живее без грях. Всяка победа носи радост. Духовните победи носят духовни радости, които богато ни възнаграждават. Причината да няма много радостни християни се крие в това, че няма много побеждаващи християни.

Бог не би поставил пред нас условия, които не можем да изпълним.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”