ПОБЪРЗАЙ ЗА СПАСЕНИЕ

“Но вие, които се привързахте към ГОСПОДА, вашия Бог, всички сте живи днес.” Второзаконие 4:4

Изкупителният план бе съставен, за да направи спасението достъпно за грешника. Христос изпълни целта Си. Неговата смърт донесе вечен живот за всички, които щяха да Го приемат като свой личен Спасител. Но колко много, много са онези, за които Той е умрял, и които отказват да Му отвърнат с верност и послушание. Светът бързо придобива облика, който имаше преди потопа…

Христос заяви: “И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха когато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син” (Матей 24:37-39).