ПОВЕЧЕ МОЛИТВА

 

„ Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога.“ Филип 4:6

 

Една вярна последователка на Исуса, чийто мъж за жалост бил пияница и я тормозел, казала веднъж на един проповедник с нажалено сърце, че сторила всичко което й е било възможно да го отклони от неговия лош път чрез придумване и молби, но всичко е било напразно. Проповедникът я е посъветвал да говори сега повече на Бог за нейния съпруг и по-малко – на  съпруга си за Бога. Няколко седмици по-късно тя посетила проповедника с пълна радост и споделила, че молитвите й са чути и мъжът й сега ръка за ръка върви с нея към небето.

От всяко християнско семейство се изисква да пръска свята светлина. Любовта трябва да се разкрива в действие; да тече в целия живот на дома, проявена във внимателна любезност, в мила, неегоистична учтивост. Има домове, където този принцип се прилага – домове, където се покланят на Бога, и там царува съвършена любов. От тези домове утринната и вечерната молитва се възнасят към Него като сладък тамян и милостите и благословенията Му падат върху молещите се като утринната роса.