ПОВЕЧЕ, НО С ПО-МАЛКА ОХОТА

Към милиардера Хенри Форд бил отправен апел да помог­не за изграждането на нова болница. Магнатът обещал да дари 5000 долара. Веднага след това, голям ежедневник съобщил за дарението на първата си страница с впечатляващо заглавие: „Хенри Форд дава 50 000 долара за нова болница!“ Милиар­дерът веднага се обадил в редакцията и обяснил, че е станала грешка в предаването на информацията за сумата. Тогава редак­торът предложил да бъде поместено опровержение на статията, като се съобщи, че Форд е решил да намали дарението си от 50 000 на 5000 долара. Магнатът осъзнал какъв ефект ще пре­дизвика подобно съобщение и се съгласил неохотно да даде за болницата всичките 50 000 долара.

Понякога много пари, дадени неохотно, също вършат работа, но нека помним двете лепти на вдовицата, дарението от сърце, което е угодно на Бога.