ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА

Един възрастен вярващ понасял голяма физическа болка в продължение па повече от 20 години. Негов познат атеист го попитал:

  • Какво мислиш за твоя Бог сега?

Благочестивият страдалец отговорил:

  • Сега мисля за Него повече от всякога.
  • Както зеницата се разширява в мрака и най-сетне съзира в него светлина, така и човешката душа се разширява в страдани­ето и най-сетне съзира в него Бога.
  • Виктор Юго