ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ 

„Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“ Римл. 8:37

В борбите си със Сатана, членовете на човешкото семейство имат на разположение цялата сила, която Христос е имал. Те не трябва да бъдат победени. Могат да бъдат повече от победители чрез Този, Който ги е възлюбил и е дал живота Си за тях…В човешкото Си естество Божият Син се е борил със същите жестоки, очевидно непреодолими изкушения, които атакуват и нас – изкушенията да се задоволява апетита, самонадеяно да рискуват там, където Господ не ги е водил и да се кланят на бога на този свят, да жертват вечното блаженство за пленителните удоволствия на този живот.Всеки ще бъде изпитан, но Словото ни казва, че няма да бъдем изпитани повече, отколкото можем до понесем. Можем да се съпротивляваме и да победим лукавия враг.