ПОВЕЧЕ ОТ ТЕБ

 

 
„ Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“ /Йоан 4:13, 14/

 

Исус не представи идеята, че само една глътка от водата на живота ще бъде достатъчна. Който вкусва от любовта на Христос, ще копнее постоянно за още и няма да търси нищо друго. Богатствата, славата и удоволствията на света няма да го привличат. Постоянният вик на сърцето му ще е: „Повече от Теб!” И Този, Който открива нуждата на душата, очаква да задоволи нейния глад и жаждата й. Всяка човешка сила и зависимост от човек ще пропаднат.Щерните ще бъдат изчерпани, водните извори ще пресъхнат, но нашият Изкупител е неизчерпаем. От Него можем да пием и да пием, и винаги ще намираме още и още прясна вода. Този, в когото живее Христос, има в себе си извор на благословение – „Извор на вода, която извира за вечен живот”. От този Извор той може да черпи сили и благодат, достатъчни за всичките му нужди.