ПОВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Повишената консумация на сол изисква от бъбреците да отделят повече натрий от кръвния поток. Ако нивото на натрий надвиши отделителната способност на бъбреците, тогава се наблюдава задържане на натрий, водещо директно до увеличаване обема на течности в организма и в крайна сметка до увеличаване на артериалното налягане. Артериалното налягане започва да нараства тогава, когато, с цел поддържане обема на извънклетъчните течности в организма в нормални граници, бъбреците се нуждаят от по-голямо налягане от обикновено.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”