ПОГРЕШЕН УДАР

 

По време на снимачните работи на филма “Страстите Христови”, който показва по един безпощадно реалистичен начин бичуването и разпъването на Спасителя, артистите, играещи ролите на римските войници, трябвало да бият с бичовете си по една метална шина, поставена зад гърба на Джим Кавийзъл, изпълнител на ролята на Христос. Но по невнимание един от тях не улучил шината и бичът се стоварил върху гърба на артиста. От болка той дълго не можел да си поеме дъх. Така той могъл да усети поне част от онова, което изпитал някога Божият Агнец по пътя към Голгота.

Актьорът споделя, че работата по филма е променила неговата вяра: “Сега аз познавам Исус много по-лично от преди.”

Повърхностното познание за делото и личността на Христос не може да доведе човека до истинско покаяние и посвещение. То води до една формална вяра, от която не произтичат никакви последствия.

Ние сме склонни да се задоволяваме да кажем една-две думи за Исус и да смятаме, че сме си свършили работата. Мислим си, че като пъхнем в ръцете на някого един Нов завет или една листовка с християнско съдържание, вече сме посели семето на вярата.

Понякога и това е достатъчно, ако бъде прието сериозно и прочетено. Но обикновено тия неща отиват в кошчето или събират прах по лавиците. Само близкото познаване на цялата божествена личност на Спасителя може да породи спасителната вяра и промяната на живота.

„Всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо -познаването на моя Господ Исус Христос.“ Филипяни 3:8

ОПОЗНАВАНЕТО НА ЧОВЕКА ВОДИ ДО РАЗОЧАРОВАНИЕ; ОПОЗНАВАНЕТО НА ХРИСТОС ВОДИ ДО НАРАСТВАЩО ВЪЗХИЩЕНИЕ И ОТДАВАНЕ.