ПОГРЕШНО ТЪЛКУВАНЕ

Водачите на Израил твърдяха, че проповядват Божието слово, но те го бяха изследвали само за да подкрепят своите традиции и човешки наредби. Чрез тълкуването си изразяваха неща, които Бог не бе дал никога. Мистицизмът им направи неясно и напълно ясното. Обсъждаха незначителни подробности, а практически отхвърляха най-съществените истини. Неверността бе посята широко. Божието слово бе лишено от силата си и злите духове действаха своеволно.

Историята се повтаря. С отворена Библия и претенции, че зачитат нейното учение, много религиозни водачи в нашето време унищожават вярата в нея като слово Божие. Те са заети с дисекция на думата и поставят собствените си мнения над най-ясните изявления. В ръцете им Божието слово губи своята животворяща сила. Ето защо неверието избуява и нечестието се разпространява широко.

,,Животът на Исус” – 134 стр. Издателство „Нов живот”