“Търсете Господа, всички кротки на земята, които изпълнявате волята Му; търсете правда, търсете кротост, дано бъдете покрити в деня на гнева Господен (Софоний 2:3).”

Беззаконието почти е стигнало своята граница. Светът е изпълнен с объркване и скоро върху човешките същества ще връхлетят големи беди. Краят е много близо. Божият народ трябва да се подготвя за онова, което ще дойде на света като изключителна изненада.

„Време на скръб, каквото никога не е било“ скоро ще дойде за нас и ще се нуждаем от опитност, каквато нямаме в момента, и относно която мнозина са твърде нехайни. Често се случва така, че бедата е по-голяма в очакванията, отколкото е в реалността. Но не така стоят нещата с кризата, която ни предстои. И най-образното описание не може да достигне мащаба на това изпитание. В предстоящото време на скръб всяка душа трябва да се изправи пред Бога. Дори Ной, Даниил и Йов да бяха на земята „те нямаше да избавят нито син, нито дъщеря, а щяха да избавят само своите души чрез правдата си“ (Езекил 14:20).

Последният конфликт между истината и лъжата е финалният етап от хилядолетната велика борба, засягаща Божия закон. В тази борба навлизаме и ние сега – битка между човешките закони и заповедите на Йехова, между религията на Библията и религията на басните и традициите.

Нужно е да изучаваме важните знаци по пътя, които посочват времената, в които живеем. Сега трябва да се молим пламенно, за да бъдем подготвени за битките във великия ден на Господния изпит.

Хората, които изцяло се предават на Божието ръководство, за да бъдат водени и направлявани от Него, ще уловят твърдата нишка на събитията, които Бог определя да се случат. Изпълнени с Духа на Този, Който е дал живота Си за света, те вече няма да стоят безсилни, сочейки само нещата, които са неспособни да сторят. Облечени в небесното всеоръжие, те ще тръгнат напред към бойното поле, готови да следват смело Бога, знаейки, че Неговото всемогъщество ще снабди всяка тяхна нужда.