ПОДГОТОВКА ЗА СВЕТИЯ ДЕН

„Помни съботния ден, за да го освещаваш“. (Изход 20:8)

В самото начало на четвъртата заповед Господ казва: „Помни“. Той знае, че сред многобройните грижи и тревоги човек ще се изкуши да оправдае себе си за това, че не може да посрещне пълното изискване на Закона или ще забрави неговата свята важност. Затова ни казва: „Помни съботния ден, за да го освещаваш“.

През цялата седмица съботата трябва да стои в съзнанието ни и да се подготвяме за нейното спазване, според заповедта.

Когато помним този ден, временните неща няма да успеят да посегнат на вечните. Никое задължение, принадлежащо на шестте работни дни, няма да бъде оставено за съботния ден. През седмицата нашата енергия няма да се изчерпва в труд за тленното, така че в деня, когато Господ си е починал и освежил, ние да бъдем твърде изтощени да участваме в служене за Него.

Нека подготовката за съботата да приключи в петъка. Уверете се, че всички дрехи са приготвени и че сте приключили с готвенето. Съботата не е дадена за поправка на дрехи, за готвене на храна, за търсене на удоволствия или на други светски занимания. Преди залеза на слънцето нека всяка светска работа се остави настрана и всички светски четива да се приберат. Родители, обяснете действията си и тяхната цел на своите деца и нека те участват в подготовката за спазването на съботата, според заповедта.

На още нещо трябва да се обърне внимание в подготвителния ден. В него всички разногласия между братя, независимо дали в семейството или в църквата, трябва да се забравят. Нека горчивината, гневът и злобата да напуснат душата. В смирен дух „изповядайте греховете си един на друг, и се молете един за друг“.

Преди залеза на слънцето нека семейните членове се съберат заедно за четене на Божието слово, за песни и молитва.

Необходимо е ревностно да пазим границите на съботата. Помнете, че всеки миг в нея е свещено време.