ПОДГОТОВКА ЗА ТОВА, КОЕТО ПРЕДСТОИ

„Търсете Господа, всички кротки на земята, които извършвате съдбите Му; търсете правда, търсете кротост, негли бъдете покрити в деня на гнева Господен“ (Софония 2:3).

Беззаконието почти е достигнало своя предел. Светът е изпълнен с хаос и скоро ще се развихри ужасен терор, който ще засегне човешките същества. Сега Божият народ трябва да се подготви за онова, което ще се открие пред света като съкрушителен шок.

Скоро над нас ще настане „време на скръб, каквото никога не е бивало“. Нуждаем се от духовен опит, който сега нямаме, но някои няма да успеят да го постигнат, защото са твърде лениви. Често се случва да очакваме по-голяма скръб, отколкото се оказва в действителност, но това не важи за предстоящата криза. И най-живото въображение не може да си представи силата на изпитанието, когато всяка душа ще застане сама пред Бога. Дори Ной, Даниил и Йов да бяха на земята, „заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова (…) те не щяха да избавят нито син, нито дъщеря, но щяха да избавят само своите си души чрез правдата си“ (Езекил 14:20).

Последният голям конфликт между истината и заблудата е само окончателната битка в толкова продължителния спор върху Божия закон. Точно в тази борба навлизаме сега – битката между човешките закони и предписанията на Йехова, между религията на Библията и религията на басните и традициите.

Трябва внимателно да следим попътните знаци, които ни посочват времената, в които живеем (…) Сега трябва да се молим най-искрено, за да можем да бъдем приготвени за великия ден на Божието явление.

Онези, които поставят себе си под контрола на Бога и пожелаят да бъдат напътствани от Него, ще схванат неизменния ход на събитията, които са под Негово ръководство. Вдъхновени от духа на Онзи, Който даде живота Си, за да има живот светът, те няма да останат в бездейно състояние, стъписани от всичко, което не е по силите им да извършат. Облечени с небесното всеоръжие, ще излязат открито, за да се сражават, желаещи да работят и да показват дръзновение за Бога, като знаят, че Неговото могъщество ще задоволи всяка тяхна нужда.