ПОДГОТОВКА

“И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.”
(Данаил 12:2)

Не можем да чакаме съдния ден, без преди това доброволно да сме се отрекли от себе си и да сме вдигнали кръста си. В последния момент няма да можем да изградим в себе си небесен характер. Сега, в този живот трябва да се присъединим към смирения, себеотрицателен Изкупител. Именно тук трябва да победим в себе си завистта, себелюбието, конфликтите, сребролюбието и любовта към света. Тук, на земята, ние трябва да се запишем в Христовото училище, и да се учим от Учителя на скъпоценните уроци по кротост и смиреномъдрие. Тук, на земята, нашите искрени цели и усилия трябва да бъдат посветени на верността ни и истинността ни спрямо небесния Бог, като се покоряваме на всички Негови заповеди и се готвим за обиталищата, които Христос е приготвил за всички, които обичат Бога.