ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЮБОВТА ЖИВА

„Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.“ (Колос.3:18,19)

Колко беди и каква вълна от нещастия и злини биха били спестени на хората, ако мъже и жени са възпитавани в уважение, внимание и любезни думи на благодарност, които да поддържат любовта жива и да водят до спечелване на техните спътници в живота. Ако съпругът и съпругата продължават да проявяват онова отношение, което подхранва любовта, ще бъдат щастливи в компанията на другия и ще имат освещаващо влияние в семейството си. Ще имат своя малък свят на щастие и няма да им се иска да го напускат и да търсят нови атракции и нови обекти на любовта си.

Много жени жадуват за думи на любов и нежност, за обичайното внимание и любезност, което им дължат техните съпрузи. Именно тези дребни жестове създават житейското щастие.

Ако поддържаме сърцата си нежни в своите семейства, ако съществува благородно и щедро уважение към вкусовете и мнението на другия, ако жената търси възможности да изрази любовта чрез действия на нежност към съпруга си, а мъжът изразява същата любезна почит към съпругата си – тогава децата ще наследят същия дух. Това влияние ще преобладава в дома и колко много страдания биха били спестени!

Всяка двойка, която свързва живота си в едно, трябва да се стреми да направи другия възможно най-щастлив. Това, което ценим, се мъчим и да запазим, и да го направим още по-ценно. При сключването на брак мъжете и жените правят сделка, инвестиция за живота, и те трябва дадат най-доброто от себе си, за да контролират думите на нетърпение и раздразнение още по-внимателно, отколкото са го правили преди брака. Защото сега тяхната съдба е свързана за цял живот като съпрузи и стойността на всеки ще е пропорционална на старателните усилия, положени от двамата, за да поддържат жива любовта – така пламенно жадувана и ценена преди брака.