ПОДНОВЕНИ И ПРЕОБРАЗЕНИ

Живейте според светлината, която ви е дал Бог. Размишлявайте ден и нощ върху любовта Му. Така вие ще съзерцавате Неговото величие и ще се радвате на добротата Му. Вашето сърце ще бъде стоплено от тази любов. Тогава вие ще можете да изпълните много повече волята Му, отколкото предполагате.

Като размишляваме върху съвършенството на Спасителя, ще чувстваме да се поражда у нас желание да бъдем изцяло подновени и преобразени по Неговия чист образ. Душата ни ще желае пламенно да прилича на Този, Когото обожава. Мислите ни ще се спират все повече върху Исус Христос, все повече ще искаме да говорим за Него и по-добре ще Го представяме пред света.