ПОДОЗРЕНИЕТО

Един човек си загубил брадвата и заподозрял сина на своя съсед. Изведнъж му се видяло, че момчето стъпва като крадец. Загледал се и в изражението му : досущ като на крадец. Накрая се съсредоточил върху жестовете и действията му : да, без съмнение той бил извършил кражбата.
Но най – неочаквано открил брадвата си в един дол. След това, когато отново видял сина на съседа, не съзрял прилика в жестовете и действията на момчето с тези на крадеца.
“Животът е приказка”