ПОДРАЖАНИЕ

“Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.” 1 Йоаново 3:2

Какво възвишено положение е да се идентифицираш с Този, Който е самото съвършенство, Който наистина е Величието на небето в същото време толкова много ни обича в нашето паднало състояние, че никой език не може го изрази! Заради нас Той съблече царската Си одежда, слезе от небесния трон и облече Своята Божественост със смирение. Стана един от нас, но без грях, за да бъде животът и характерът Му пример за подражание на всички! За да имаме скъпоценния дар на вечния живот.