ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПЪТЯ

Бог недвусмислено е установил кое е ,,мъдро и право“, дал е подробни указания за пътя, който трябва да изминем; при това ни предлага своята незаменима помощ и подкрепа в процеса на освещението. Остава да започнем. С възможно най-конкретното решение. С възможно най-премерената крачка. И подобно на патриарха Яков при потока Явок, нека се хванем по-здраво от всякога за своя Водач и нека кажем със сърцето си:,,Няма да Те пусна(…) докато не ме благословиш!“ (Битие 32:26)

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”