ПОДХОДЯЩАТА ЗА НЕГО

Когато Бог приспа първия човек, за да създаде подходящата за него другарка, Той не взе кост от крака на Адам, за да не бъде жената тъпкана от него. Не взе кост и от главата му, за да не се почувства тя по-горна от мъжа си. Но я взе от ребрата му, за да му бъде равна; изпод мишцата му, за да я закриля, и близо до сърцето му, за да я обича.

Матю Хенри