ПОДХОДЯЩАТА МУЗИКА

Проучване във връзка с психотерапията доказва, че определе­на музика може да подобрява настроението и да понижава стреса. Дори „нормални“, здрави хора имат по-високи резултати на тестовете за настроението. ­ След шест сесии с музикална терапия, провеждани за период от 12 седмици, доброволците, на възраст 23-45 г., също докладвали по-слаба умора и депресия. Подобрението съвсем не било просто субективно. При пациентите кръвните нива на стероидния хормон кортизол, който пови­шава стреса, също спаднали значително.

По време на сесиите от музикалната терапия доброволците слушали последователно  конкретни  подбрани  класически  произведения  прибли­зително 45 минути на всеки две седмици. Произведенията включвали час­ти от творби на Респиги, Равел, Бах и Брамс.

Известният мозъчен хирург д-р  Бен  Карсън  смята,  че  класическата музика  е  толкова  важна,  че той  лично  избрал  музиката,  която  щяла  да бъде пускана по време на „невъзможната“, но успешна операция, когато разделил двама сиамски близнаци, свързани в тила.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“