ПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ

Когато вече бил в преклонна възраст, Лахид започнал да изу­чава геометрия. Попитали го:

  • Време ли ти е сега да учиш?

Лахид отговорил с въпрос:

  • А мога ли да очаквам по-добро време от това?

Четейки този анекдот от древността, си представям как би отговорил разбойникът на кръста, ако го попитаха защо точно и този момент е повярвал в Христос. Очевидно е, че не би имал друго подходящо време за най-важното решение в живота си.