ПОД ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ

 

Много християни горещо желаят да насърчат себеподобните си, но не намират в себе си ни сила, ни светлина, която да им дадат. Нека такива хора представят молитвите си пред трона на благодатта. Нека искат изливането на Светия Дух и Господ е готов да изпълни обещанието Си за всеки един. С Библия в ръка настоявайте: “Аз следвам Твоите напътствия, а ето и Твоите обещания: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”. Не трябва да се молим само в името на Христос, но и под вдъхновението на Светия Дух. Такъв е смисъла на следния стих: “Понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.”/Римл. 8:26/. За Бог е удоволствие да слуша такива молитви. Когато към небето се въздигат горещи и пламенни молитви в името на Христос, в тази топлота вече се включва и Божият залог, че Той се вслушва в тази молитва.