ПОД КРЪСТА

Когато, виждайки греховността на греха, паднем безпомощни пред кръста, умолявайки за прощение и сила, молитвата ни е чута и отговорът идва непосредствено. Тези, които представят молбите си пред Бога в Христовото Име, никога няма да бъдат отпратени. Господ казва: „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя.” „Погледнал е благосклонно към молитвата на лишените”. Помощта ни е от Него, Който държи всичко в ръцете Си. Мирът, който дарява, е уверението за любовта Му към нас.