ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НЕУСПЕХ!?

На церемонията по даване на дипломите в една гимназия за говорител бил поканен президент на голяма корпорация, който бил пример за успял човек. Но речта му съдържала най-необичайното пожелание към абитуриентите. Когато се обърнал към насядалите пред него младежи, облечени със своите специални униформи, говорителят казал:

— В този важен момент, когато ви предстои да отидете в света, ще формулирам своето пожелание по следния начин: Надявам се да се провалите в нещо, което е важно за вас.

Тогава той разказал как в началото на неговото собствено житейско поприще неуспехите следвали един след друг, докато се научил да гледа на пораженията като на ефективен учител.

Така е и в духовното поприще. Много пъти преди да достигнем върховете на вярата, трябва да преминем през долини на неуспехи и поражения, за да се доверим на мъдростта, любовта и водителството на нашия Бог.

 

Мартин ди Хаан