ПОЗИЦИЯТА НА БИБЛИЯТА

 

Библията учи, че Бог е създал човека безсмъртен. Но по собствена воля човекът отхвърли вечния живот, разделяйки се от своя Творец – и по този начин стана смъртен.

Библията нарича този човешки акт грехопадение. Библейското определение на смъртта означава „разделен от… “. Преди грехопадението смъртта не беше известна нито на човека, нито на цялото творение. И тъй, причината за смъртта е грехът.