ПОЗНАВАНЕ БОГА

“В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.”
Йоан 14:20 

Да се познава Бога в библейския смисъл на тази дума, е да бъдеш едно с Него в сърце и ум, и да имаш изпитано в живота познание за Отца, с Когото да поддържаш едно благоговейно общение като със твой Спасител. Такова общение може да се постигне само посредством искрено послушание. Там, където такова общение липсва, сърцето в никакъв случай не е храм на Бога, но се контролира от врага, който върши своите намерения чрез човешкия посредник. Такъв човек, независимо какви са религиозността и претенциите му, не е храм на Святия Дух.