ПОИСКАХ

Поисках здраве, за да върша велики неща, но получих немощ, за да върша това, което е добро.

Помолих Бога за сила, за да се изявя, но той ме направи слаб, за да се науча на покорство.

Поисках богатство, за да бъда щастлив, но получих бедност, за да стана мъдър.

Поисках власт и земна слава, но получих безпомощност, за да осъзная нуждата си от Бога.

Поисках всичко, за да се радвам на живота, но получих живот, за да се радвам на всичко.

Не получих нищо от това, което исках, но всичко, за което съм копнеел дълбоко в душата си.