Покана за молитва (1)

Семинар за лично израстване

 Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“ (Йер. 29:12, 13).

Молитвата е ключов елемент за пробуждане и реформация. Замисляли ли сте се някога за молитвения си живот? Някога правили ли сте си равносметка и пожелавали ли сте да имате по-дълбоко общуване с Бога? Случвало ли ви се е да усещате, че молитвите ви стигат само до тавана? Чудили ли сте се дали изобщо има някаква сила в тях?

Нека да разгледаме какво представлява молитвата, каква иска Бог да бъде тя и как може да стане основата на духовния ви живот. Елън Уайт споделя боговдъхновените си прозрения за силата и благословенията от общуването с нашия небесен Отец в главата „Привилегията на молитвата“ от книгата си „Пътят към Христос“.

Отворете сърцата си за Бога

„Бог ни говори чрез природата и откровението, чрез Своето провидение и чрез влиянието на Своя Дух. Но това не е достатъчно: трябва и ние да изливаме сърцата си пред Него. За да имаме духовен живот и енергия, трябва да имаме истинско общуване с небесния ни Отец. Той може да е интелектуално привлекателен за нас; може да разсъждаваме за делата Му, Неговите милости и благословения. Но това не е общуване с Него в най-пълния смисъл. За да общуваме с Бога, трябва да имаме нещо да Му разкажем за живота си.

Молитвата е разтваряне на сърцето пред Бога като пред приятел. Тя е необходима не за да Му дадем информация, но за да станем самите ние способни да Го приемем. Не Бог слиза долу при нас, а молитвата ни издига горе при Него.

Когато Исус живее на земята, Той учи последователите си как да се молят. Насочва ги да представят ежедневните си нужди пред Бога и да възлагат всичките си грижи на Него. Дава на тях, както и на нас, увереността, че молбите ни ще бъдат чути“ (Пътят към Христос. С. 91).

„Докато живее сред хората, самият Исус често се моли. Нашият Спасител се уеднаквява с нуждите и слабостите ни чрез това, че става смирен молител, който проси от Своя Отец нови запаси от сила, за да бъде готов за задачите и изпитанията. Той е пример за нас във всичко (…)

Без постоянна молитва и усърдна бдителност ние рискуваме да станем лекомислени и да се отклоним от правия път. Врагът постоянно се стреми да препречва пътя към престола на милостта, да не би да получим благодат и сила за устояване на изкушенията чрез искрена молитва и вяра“ (Пътят към Христос. С. 91-93).

Условия за молитвата

  1. Осъзнайте нуждата си

„Едно от най-важните условия е да чувстваме нужда от Божията помощ (подчертано от автора). Той е обещал: „Ще изливам вода на жадната земя и реки – на сухата почва“ (Ис. 44:3). Хората, които гладуват и жадуват за правдата, които копнеят за Бога, могат да бъдат сигурни, че желанието им ще се изпълни. Сърцата им трябва да бъдат възприемчиви за влиянието на Духа или никога няма да получат Божието благословение.

Нашата голяма нужда е сама по себе си аргумент и говори най-красноречиво в наша полза. Но Господ трябва да бъде потърсен, за да направи тези неща за нас. Той казва: „Искайте и ще ви се даде“. И „Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?“ (Мат. 7:7; Римл. 8:32).

Господ няма да ни чуе, ако в сърцата ни има осъзнат грях, от който не искаме да се откажем. Но молитвата на разкайващата се душа ще бъде винаги приета. Когато поправим всички съзнателни злини, можем да вярваме, че Бог ще отговори на молбите ни. Чрез собствени заслуги никога не можем да станем достойни в Божиите очи. Само достойнството на Исус ще ни спаси – Неговата кръв, която ни очиства. Обаче нашият дял е да изпълним условията, за да бъдем приети“ (Пътят към Христос. С. 93, 94).

Дейност: На лист хартия напишете най-дълбокото си желание, което искате Бог да изпълни днес. Кажете Му го и се помолете за помощ.

  1. Вярвайте

„Друг елемент на победоносната молитва е вярата (подчертано от автора). „Който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят“ (Евр. 11:6). Исус казва на учениците Си: „Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24). Вярваме ли в тези Негови думи?

„Дава ни се огромна и безгранична увереност, защото Този, Който ни е дал обещанията, е верен. Когато се случва да не получаваме това, за което сме се молили точно в определеното от нас време, все пак трябва да вярваме, че Господ чува и ще отговори на молитвите ни. Ние сме толкова грешни и късогледи, че понякога искаме неща, които няма да бъдат благословение за нас, а нашият небесен Отец с любов отговаря на молитвите ни, като ни дава това, което ще бъде само за наше добро – това, което самите ние бихме пожелали, ако с просветено от небето съзнание можехме да видим истинското състояние на нещата. Когато изглежда, че молитвите ни не получават отговор, трябва да се държим здраво за обещанието, защото времето на отговора със сигурност ще дойде и ще получим благословението, когато най-много се нуждаем от него.

Но е истинска дързост да твърдим, че на молитвите ни винаги ще бъде отговаряно точно така, както искаме, и ще получаваме точно това, което искаме. Бог е твърде мъдър, за да сбърка, и твърде добър, за да лиши от нещо хубаво хората, които ходят в правда (подчертано от автора). Затова не се страхувайте да Му се доверявате, въпреки че не виждате незабавен отговор на молитвите си. Разчитайте на Неговото обещание: „Искайте и ще ви се даде“.

Ако вместо да проявяваме вяра, се поддаваме на съмненията и страховете си или се опитваме сами да намираме решение за всяко нещо, което не виждаме ясно, объркването само ще се увеличава и задълбочава. Но ако дойдем при Бога, безпомощни и зависими каквито сме всъщност, и със смирена, доверчива вяра споделим нуждите си с Този, Чието знание е безкрайно, Който вижда всичко в творението и управлява всичко с волята и словото Си, Той може да чуе нашия вик и да подейства, като изпрати светлина в сърцата ни. Искрената молитва ни свързва с духа на Безкрайния. В такъв момент може да няма никакви очебийни доказателства, че нашият Изкупител се свежда над нас със състрадание и любов, но е точно така. Може да не чувстваме докосването Му физически, но ръката Му почива върху нас с любов и състрадателна нежност“ (Пътят към Христос. С. 94, 95).

„Когато идваме да молим Бога за милост и благословения, трябва да имаме дух на любов и прошка в сърцата си. Как можем да се молим: „прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници“, а пък да имаме непростителен дух (Мат. 6:12)? Ако очакваме молитвите ни да бъдат чути, трябва да прощаваме на другите така, както се надяваме ние да бъде опростени, и дотолкова, доколкото очакваме на нас да се прости“ (Пътят към Христос. С. 95, 96).

Дейност: Спомнете си за три невъзможни ситуации в живота си. Напишете ги и ги представете пред Бога с вярата, че Той ще ви помогне.

  1. Не се отказвайте

„Постоянството в молитвата е условие, за да получим отговор. Трябва непрестанно да се молим, ако желаем да израстваме във вяра и опитност. Трябва да бъдем „в молитва – постоянни“, да бдим „в нея с благодарение“ (Римл. 12:12; Кол. 4:2). Петър увещава вярващите да бъдат „трезви“ и да „бдят в молитва“ (1 Петр. 4:7). Павел заповядва: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение“ (Фил. 4:6). „А вие, възлюбени – казва Юда, – като (…) се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов“ (Юда 20, 21). Непрестанната молитва е неразрушимата връзка на душата с Бога, чрез която животът от Бога прониква в живота ни. А от нас се връщат обратно към Него живот, чистота и святост“ (Пътят към Христос. С. 96).

Дейност: Измислете три положителни неща, които могат да ви помогнат да бъдете постоянни в молитвата. Споделете ги с приятел и помолете Бога да ви даде сила да успеете.

  1. Бъдете усърдни

„Трябва да бъдете усърдни в молитвата. Не позволявайте нищо да ви пречи. Направете всичко възможно да държите отворен канала за общуване между Исус и своята душа. Използвайте всяка възможност да присъствате на места, където редовно се събират за молитва. Хората, които наистина се стремят да общуват с Бога, ще бъдат забелязани на молитвеното събрание, верни на своя дълг и искрени и нетърпеливи да пожънат всички предимства, които могат да получат. Те ще се стремят да бъдат в среда, където да получават небесни лъчи светлина.

В семейния кръг трябва да се молим, но най-вече не трябва да пренебрегваме тайната молитва, защото тя е животът на душата. Невъзможно е човек да напредва, когато не се моли. Само семейната и обща молитва не са достатъчни. В уединение нека душата да се разкрива пред изпитващия Божий поглед. Тайната молитва е предназначена само за слушащия молитвите Бог. Никое любопитно ухо не трябва да поема товара на такива молби. В тайната стаичка душата се освобождава от околните влияния и от възбудата. Спокойно, но пламенно търси тя Бога. Нежно и постоянно ще бъде влиянието, излъчващо се от Този, Който вижда в тайно, Чието ухо е внимателно към сърдечната молитва. Със спокойна, проста вяра поддържа душата връзката с Бога и събира в себе си лъчи от Божествена светлина, които да я укрепват и поддържат в битката със Сатана. Бог е нашата яка кула“ (Пътят към Христос. С. 96, 97).

Дейност: Дайте определение за усърдие и обсъдете как може да го прилагате във вашия молитвен живот, докато израствате духовно.

Превод: Йорданка Дейчева