ПОКАНА ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ КЪМ ГРЕШНИКА

Като спасител на давещи се бил назначен един стар плувец. Шумът на многолюдния плаж бил голям, но този човек, поставен на такава отговорна работа, не допуснал да загине нито един удавник. При най-слабия вик, той се хвърлял във водата и избавял нещастника. Той спасил живота на десетки застрашени от удавяне през това лято. Запитали го: „Как разпознавате гласа на един давещ се човек всред такъв глъч и шум на плажа?” „Дълги години аз съм стоял на това място – отговорил плувецът – и за мене е вече лесно да отлича гласа на давещия се всред общия шум. Този вик е особен и моето ухо го долавя веднага”.

Ние вярваме, че всред шума на този свят Бог чува вика на всяка душа, която иска помощ. Нашите молитви могат да бъдат вик на един удавник, който иска помощ, за да бъде изваден от морето на греха и доведен на спасителния бряг. Можем също да се молим за такива, които са в морето на греха, но не могат да извикат за помощ.