ПОКОЙ И МИР

Когато чрез Исус Христос навлезем в покой и мир, за нас небето започва още тук. Ние откликваме на Неговата покана „Елате при Мене“ и с това започва вечният ни живот. Небето е безкрайно приближаване към Бога чрез Христос. Колкото по-дълго се намираме в небесното блаженство, толкова повече и по-голяма слава ще се открива пред нас. И колкото повече познаваме Бога, толкова по-интензивно ще бъде нашето щастие. Когато сме с Исус в този живот, ще бъдем изпълнени с Неговата любов и удовлетворени от Неговото присъствие.

Всичко, което човешкото естество може да понесе, можем да получим още тук. Но какво е това, сравнено с бъдещия живот? Те „са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. И Седящият на престола ще разпростре скинията Си срещу тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, което е през средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им“ (Откровение 7:15, 17).

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—

komplekt.html