Няма спасителна вяра в Христос, ако не се открива чрез послушание. Всяко човешко същество е под тържествена отговорност да се покорява на Бог. Сегашното и вечното му щастие зависи от доброволното му послушание към божествените изисквания. Човешката воля и склонност трябва да бъдат напълно предадени на Бог. Когато това е направено, човек ще сътрудничи с Бог, показвайки чрез наставление и пример, че е избрал да бъде във всичките си пътища под контрола на неговия Създател. Бог се радва когато Неговите деца, като Мойсей избират по-добре да служат на Него, отколкото да се наслаждават на удоволствията на този свят. Ако завесата можеше да се вдигне, и човеците биха съзрели ангелското множество докато слави Бог с песни на радост и веселие, биха осъзнали, че послушанието винаги донася радост, а непослушанието скръб. Бог и ангелите се радват на всяка победа, спечелена от всеки християнин, но когато изкушенията превъзмогнат над душата, в небето има скръб.