ПОКОРСТВО

“Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” Мат.11:28-30

“Вземете Моето иго” – ни казва Христос, когато обитаваше нашата земя в човешко тяло. Той сам непрекъснато носеше игото на покорството, като посрещаше всички трудности и изпитания, които съпътстват човешкия живот. Сатана непрекъснато ще ни тормози и напада, както нападаше Божия Син с постоянни изкушения. Но за всеки има изходен път.