Веднъж един английски поданик бил арестуван в един южен американски щат, понеже няколко години по-рано участвал в метеж. Той бил осъден на смърт. Завели го на мястото за екзекутиране и се готвели да го разстрелят, но в този момент дошъл английският консул, който разпрострял английското знаме над обвиняемия и казал на офицера: „Стреляйте, ако смеете!” Така обвиняемият получил своята свобода.

Поради грехопадението на Адам всички човеци са грешни и затова заслужават осъждане. Неизброимо множество хора бързат към тази ужасна участ. Божият Син дойде на този свят, за да умре за греха на човеците и да ги изкупи. Човек трябва да признае своите грехове пред Бога, да признае вината си и с вяра да приеме жертвата на Господ Исус. Сатана не може да попречи това да се случи, понеже Господ Исус удържа победата над него.

При Господ Исус можем да намерим своето прибежище. Неговата кръв, която се проля на кръста на Голгота, може да ни защити, както някога кръвта на агнето защити израелските първородни в Египет. Ако сме скрити в Господ Исус, то сатана няма повече власт над нас. Имаме защита, която е несравнимо по-добра от тази на английското знаме: Господ Исус умря за нас на Голгота.

„He е ли този една главня изтръгната из огън?“ Захарий 3:2

„И знамето му над мене бе любов.“ Песен на песните 2:4