ПОЛЕЗНО ЗА БОЛНИТЕ

Когато вниманието и времето на болните не са ангажирани, мислите им се съсредоточават върху тях самите. Те стават мрачни и раздразнителни и започват да смятат, че са по-зле, отколкото са в действителност.
В подобни случаи едно правилно подбрано физическо натоварване би се оказало успешно целебно средство. Понякога то е крайно необходимо за възстановяването на здравето им. Трудът на ръцете калява волята ­ нещо, от което те особено се нуждаят. Когато волята отслабва, въображението се развихря и става трудно да се противостои на болестта.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“