ПОЛЗАТА ОТ ОПТИМИСТИЧНИТЕ МИСЛИ

В книгата „Здраве за ума и тялото” изследователите Дейвид Собъл и Робърт Орнщайн дават примери за ползата от оптимистичните мисли и чувството на контрол над някои сфери на здра вето:

Имунна система. Човешката слюнка съдържа химични вещества, предпазващи ни от инфекции. Нивото на защита от тези вещества е по-ефикасно в дните, когато се чувстваме доволни и щастливи, отколкото в дните, когато сме тъжни.

Рак. Група страдащи от рак пациенти били научени да мислят по позитивен и възвисен начин и да използват техники за релаксация. Проучването показало, че антителата на тези пациенти станали много по-активни от тези при други пациенти, които не били получили такива инструкции.

Дълголетие. На група възрастни хора, живеещи в старчески домове, била разрешена свободата да вземат маловажни решения (какво да ядат за вечеря, какъв филм да гледат веднъж седмично и т.н.). Предприемайки такива действия, те се оказали по-щастливи и по-доволни. След година и половина индексът на смъртност в тази група бил 50% по-нисък в сравнение с тези, лишени от всякаква възможност за избор.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“