Има един разказ за стар часовник, който стоял в продължение на три поколения в един и същ ъгъл на стаята, като вярно отмервал минутите и часовете, ден след ден. В часовника имало тежест, която издърпвали нагоре всяка вечер, за да продължи да работи.

Един ден продали часовника и новият собственик забелязал тежестта. „Не е добре – казал той, – че такъв стар часовник трябва да носи толкова тежък товар”. Затова той махнал тежестта от веригата и изведнъж часовника спрял.

– Защо направи това? – попитал часовникът.

– Исках да облекча товара ти – отговорил човекът.

– Моля те, върни ми го – казал часовникът – той ме кара да работя!

Повечето хора търсят лесния начин на живота. Те си мислят, че ако нямат товар, ще живеят приятно и победоносно. Не осъзнават, че Бог често поддържа нашия духовен вървеж като поставя товари, които ни се струва, че ще ни съборят. Изпитанията могат да дадат на израстването ни духовен тласък. Нашите товари не само ни донасят благословение в този живот, а и „произвеждат все повече и повече една вечна тежина на слава за нас.” (II Коринтяни 4:17)

„С преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“

II Коринтяни 12:9

КОЛКОТО ПО-ТЕЖЪК Е ТОВАРА, ТОЛКОВА ПО-ДОБЪР Е ТЛАСЪКА.