ПОЛОЖИТЕЛНИ АЛТЕРНАТИВИ

Често пъти хората имат обща наклонност към положителни или отрицателни мисли. В по-голямата си част тази наклонност зависи от стила на вътрешния диалог, който е постоянен и автономен. Разпознаването на вида диалог, който провеждаме със себе си, става необходимо, така че навикът на лошите мисли да бъде изоставен и да бъдат потърсени положителни алтернативи за разрешаването на тези ситуации.

Негативен диалог със себе си: „Всичко това е ужасно”; „Не мога да разреша нищо”; „Животът ми няма никаква стойност”; „Губя семейството си”.

Алтернатива: „Нещата са лоши, но могат да станат и по-лоши”; „Може би с малко усилия и търпение ще мога да разрешавам нещата едно по едно”; „Не всичко е перфектно, но в живота ми има и добри неща”; „Ако посветя на семейството си малко повече качествено време, мога да подобря взаимоотношенията ни”.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“