ПОЛУЧАТЕЛИ НА ХРИСТОВАТА ПРАВДА

 “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога”
(Ефесяни 2:8)

Ние, които сме паднали поради престъпването на закона имаме посредник при Отца, Исуса Христа, Праведния. Сега пътят за всеки един е открит, за да може да се приготви за второто идване на Христа, така, че при Неговото пришествие приелата го душа да бъде оправдана, отхвърлила всяко зло и победила чрез очистващата кръв на Агнето. Чрез ходатайството на Христа Божият образ бива подновен в ума, сърцето и характера. Чрез кръвта на Единородния Божий Син ние получаваме изкупление…

Ние сме в този свят, за да прославяме и почитаме Христа, да отвръщаме себе си от всяка помисъл и кроеж, които по някакъв начин биха ни изкушили да опозорим името на Спасителя. В лицето на Исус всеки има пред себе си Образеца на цялата правда. Бог е обещал в завета Си да бъде наш Водач, Пазител и Господар…

Божията благодат е огромна и онези които идват все по-близо до Христа не ще бъдат победени. Ще придобием всичко, когато се приближаваме към Бога и смирим себе си пред Него. Когато правим това, нека не забравяме, че сме наследници на Бога и сънаследници с Христа, че нам е обещано да бъдем съучастници в Божественото естество.

Нека не таим в сърцата си нито една несвята мисъл и несвято чувство. Силата на Христовата благодат е удивителна. Когато врагът се нахвърли като заливащи води, Господният Дух се вдига в защита на уповаващата в Бога душа. Молете се, братя и сестри, молете се за вашите души. Любовта и благодатта на Спасителя надминават безкрайно нашата ограничена възможност да ги възприемем. Молете Бога като за живота си да бъдете очистени от всяко нещо, което ви осквернява. Приемете Христовото поведение и покажете безкористен интерес и нежност към всяка душа. Трябва да живеем с Неговата изкупваща любов и да напредваме в познанието си за Господа, така щото с простота да можем да изявяваме Неговия характер.