„Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат.“ (Йоан 1:16)

Христос се стреми да спаси света, не като се съобразява с него, но разкривайки пред него преобразяващата сила на Божията благодат, способна да формира и променя човешкия характер по подобие на Христовия.

Сатана представя Бог като себичен и суров, като изискващ всичко и не даващ нищо, като изискващ служенето на Своите творения за Своя Си слава, без да жертва нищо за тяхно добро. Но Христовият дар разкрива Бащиното сърце. То потвърждава, че макар Божията омраза към греха да е силна като смъртта, Неговата любов към грешника е по-силна от смъртта. Предприемайки нашето изкупление, Той не жали нищо, независимо колко е ценно, стига да е нужно за завършване на делото Му. Никоя съществена истина за нашето спасение не е премълчана, никое чудо на милост не е пренебрегнато, никое небесно средство не е оставено неизползвано. Благодат се трупа върху благодат, и дар върху дар. Цялата небесна съкровищница е отворена за тези, които Бог търси да спаси. След като е събрал богатствата на Вселената и е разкрил ресурсите на безграничната сила, Небесният Отец ги полага в ръцете на Христос и казва: Всички тези дарове са за човека. Използвай ги, за да го убедиш, че няма любов по-велика от Моята на земята и на небето. Той ще намери своето най-голямо щастие в любовта си към Мен.

Отец цени всяка душа, която Неговият Син е изкупил с дара на Своя живот. Дадено ни е всяко благо, за да получим небесна сила, която ще ни помогне да преодолеем изкушенията. Чрез послушание спрямо всички Божии наредби, човек е запазван за вечен живот.

Бог притежава небе, пълно с благословения, и желае да го подари на тези, които пламенно търсят Неговата помощ.