ПОМОЛИ ЗА ПОМОЩ

Стараейки се да отработваме една или друга задача по пътя на посвещението, пропускаме да помолим великия Майстор за “основен ремонт” на цялото ни същество, за коренно пресътворяване на цялостната ни личност.

Докато човек не повярва с цялото си сърце, че Бог има велик и уникален план за неговия живот, няма да постигне нищо съществено, независимо от интензитета на своите усилия. Вярата в Божията любов и Неговите конкретни намерения с живота ни е най-мощният мотив за положителни преустройства в нашите дейсвия и мироглед. Ние невинаги успяваме да реализираме планираното от нас; но е изключително важно да реализираме планираното от Бога за нас. Предполагам, не се съмняваме, че ако Господ има специално виждане за престоя ни на тази земя, то това е най-правилното виждане. Припокриване с Божия план или разминаване с него – това е голямата дилема на твоя живот. В такъв случай, да провалиш плана е равносилно да планираш провала. И двете са еднакво жалки.

Със своите решения и начин на действие ти си или част от решението, или част от проблема. Този път зависи от теб. Много обстоятелства в живота не зависят от теб, но най-важното за определяне на вечната ти съдба е изцяло в твоя власт. Принуден си да направиш избор – за или против Божия проект за твоя живот. Решението ти ще зависи от твоето морално оборудване, от мозъчното ти “обзавеждане”, както и от сърдечното ти разположение. Силата да го направиш е безполезна без волята да го направиш. Ако чувстваш, че ти липсва волева енергия, че грешната ти природа се съпротивлява на Божия призив, че твоето “най-добро” е крайно недостатъчно за справяне с този труден кръстопът, ела при Исус и Го помоли за помощ!

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”