ПОМОЩНИЦИ

 

През 1662г.две хиляди свещеници били отлъчени от Английската църква. Един от тях, преследван от враговете си, се укрил в стара хлебопекарна и за по-сигурно се пъхнал в пещта за печене на хляб. Едва се устроил там и отнякъде се появил паяк. Той започнал да плете огромна красива паяжина точно срещу отвора на пещта. Върху паяжината падал ярък лъч светлина и свещеникът, удивен, наблюдавал майсторството на този лаком враг на мухите – така че сякаш напълно забравил за опасността, която го заплашвала. Когато тънката мрежа била окончателно изплетена, в помещението на хлебопекарната връхлетели преследвачите, които търсели свещеника. Той чул как влизат и как един от тях казал : „Няма смисъл да търсим тук. Старият хитрец не би могъл да се укрие в пещта. Вижте тая паяжина – няма как да се промъкне, без да я разкъса“.

Да, Господ може да използва даже най-тънката паяжина!