ПОМОЩ ЗА УМИРАЩИЯ

На здрачаване, след ден на тежка битка, един християнин още веднъж отишъл на бойното поле, за да види дали би могъл да помогне на ранените. Той открил един войник, който бил на прага на смъртта. “Искаш ли да ти прочета нещо от Евангелието?”- попитал той. Стенейки, тежко раненият му казал: “Жаден съм, дай ми вода.” Веднага християнинът отишъл да търси вода и възможно най-бързо му донесъл желаното. След това войникът му казал: “Трябва да подложа нещо под главата си.” Другият свалил палтото си и внимателно го положил под главата на клетия ранен войник. “Студено ми е.” Християнинът разстлал грижливо сакото си върху него. Тогава умиращият казала: “Ако твоята книга прави хората такива, какъвто си ти, тогава прочети ми нещо преди да умра.”

Тогава той внимателно се заслушал във вестта за Божията любов, чийто няколко характеристики току-що бил доловил. Той разбрал колко много е направил Божият Син за него. Жадно войникът пиел от водата на живота. И който пие от нея, според думите на Исус, няма да ожаднее до века (Йоан 4:14).

1 Коринтяни 15:3

“Христос умря за греховете ни.”

Исая 53:4-5

“Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари… Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме.”