ПОМОЩ НАВРЕМЕ

Бог е абсолютно настояща помощ във време на нужда. Ако ти склониш да положиш доверието си в Него, Той ще направи благостта Си да замине пред тебе; Той ще те води със съвета Си. Неговият Свят Дух, Неговото провидение, поученията на Неговото слово—всички те ще бъдат посредници, които да те наставляват и водят в Господния път. Божието обещание към теб е: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя” (Евреи 13:5). Затова можеш да кажеш със смирение, но все пак с твърдо доверие: „Този Бог е моят Бог завинаги.” . . . Наставена съм да ти кажа: „Не се доверявай на себе си, но се довери на Бога. Това е мярката, според която сме съдени пред лицето на небето—вярата ни в Бога. . . . Не говори за изпитания и обезсърчения. Отмести погледа си от тези неща и погледни към Христос. Ти си откупеният с Неговата любов. Не разочаровай Този, който даде живота Си, за да можеш да бъдеш победител.

Битката за твоя ум (biblebg.com)