ПОМОЩ ОТ ГОСПОДА

Отивайте ежедневно при Господа за наставление и ръководство, зависещи от Бог за светлина и познание. Молете се за това наставление и тази светлина, докато ги получите. Няма да има полза да искате и след това да забравяте за какво сте се молели.

Поддържайте ума си за това, за което се молите. Може да го правите докато работите с ръцете си. Можете да казвате: Господи вярвам, вярвам с цялото си сърце. Нека силата на Светия Дух да дойде върху мен.