ПОМОЩ ОТ НЕБЕТО

 

Тези, които се измъчват всред трудностите на живота и които почти са потънали в недоумения, могат да издигнат молитвите си. Които пътуват по земя и по море, когато ги заплашва тежка опасност, могат да се доверят на небесната закрила. В моменти на трудности или внезапна опасност сърцето ви може да вика на помощ Този, Които е обещал помощта Си на тези, които вярват в Него и които Го призовават с верност.

Ако този, който общува с Бога всеки ден, се заблуди от правия път, понеже е престанал за момент да фиксира погледа си в Исус, това не означава, че той е извършил доброволно греха. Защото когато види своята грешка, той се връща отново и отново отправя погледа си към Исус. Но тази временна постъпка не го е направила по-малко скъп на Божието сърце.

Думите на Исус верни ли са? Наистина ли казват това, което искат да кажат? Отговорете с твърдост и увереност: “Да. Всяка от тези думи е истина.”

След това, изисквайте пак като ваше право, чрез вяра, съответните благословения. Защото приемането им чрез вяра от вас ще даде живот на душата ви. Вие можете да имате уверението, че думите на Христос са истинни и за вас, дори и да се чувствате най-слаб и най-недостоен от всичките Му чада.